13 pozicija Tai Chi Chuana

on .

Sve tehnike Tai Chi Chuana su kombinacije 8 energija ili principa: odbijanje(Peng/Pang), uvrtanje unazad i u stranu (Lu), pritisak (đi), guranje (an), čupanje (cai), cepanje/deljenje (lie), lakat (zhou) i udarac telom (kao).

Pod energijom ne podrazumevamo neku mitsku neopipljivu energiju već rezultat biomehaničkog pokreta celog tela u kombinaciji sa jasno usmerenom namerom i bioelektričnim impulsom:

 

U najširem smislu, energija odbijanja(Peng) se može primeniti na celo telo. To je energija koja nastaje kao rezultat pravilnog položaja i opuštanja koje Tai Chi Chuan borcu daje fleksibilnost i pokretljivost  koje su potrebne za borbu. U užem smislu, energija odbijanja obezbeđuje elastičnost i održava težinu/silu – kao što mekana i fleksibilna voda održava na sebi masivno plovilo.

 

 

 

Uvrtanje unazad i u stranu(Lu) je energija koja sklanja nadolazeću silu sa strane i unazad – kao kružna vrata koja se okreću oko svog centra.

 

 

 

 

Pritisak(Đi) jeste sila koja potiče iz zemlje naviše i odbija protivnika unazad, na sličan način na koji kamenčić odskače ukoliko ga bacimo na zategnutu kožu bubnja.

 

 

 

 

Guranje (An) je energija koja usmerava pritisak naniže – poput sile koju koristimo kada se podižemo rukama sa ivice bazena.

 

 

 

 

Čupanje (Cai) je energija iznenadnog pokreta u jednom smeru – pokret sličan branju jabuke sa drveta.

 

 

 

 

Cepanje/deljenje (Lie) je energija udvajanja sile koja se primenjuje u paralelnim ali suprotnim pravcima što prouzrokuje rotaciju oko centra – primer može biti okretanje volana sa rukama postavljenim sa strane volana.

 

 

 

Lakat (Džou) je odbijajuća sila celog tela fokusirana na lakat – pomislite na zatvaranje vrata laktom dok su vam ruke pune.

 

 

 

Udarac telom (Kao) je odbijajuća sila celog tela fokusirana na neki deo trupa – uglavnom je to rame.

 

 

U Tai Chi Chuanu, pored 8 energija, postoji i 5 principa kretanja – kretanje unapred, unazad,  u levu i desnu stranu kao i  zadržavanje centralne pozicije.

Ovih 8 energija i 5 principa kretanja čine čuvenu „prvu formu“ Čang San Fenga od 13 pozicija.

 

Priključite nam se!

Želite da se priključite treninzima Tai Chi Chuana ili zdravstvenog Ćigonga?

Prijavite se:

Prva dva časa su besplatna!

Prijavite se za Newsletter!

Ukoliko želite da Vas obaveštavamo o novostima iz sveta Tai Chi Chuana i Ćigonga, novim lokacijama treninga, mogućnostima za održavanje seminara uz praktične Tai Chi i Ćigong savete, molimo Vas da ostavite Vaše podatke putem ovog kontakt formulara.

Nadamo se da će Vam informacije biti od koristi :)

Preporučujemo

Ćigong vežbe za poboljšanje i očuvanje zdravlja!

Tai Chi Chuan za one koji bi hteli da saznaju kako upotrebiti pokrete u cilju samoodbrane!

Tai Chi i Ćigong u Vašem gradu?

Ukoliko želite da naučite Tai Chi Chuan ili Ćigong a nemate mogućnosti u Vašem gradu, kontaktirajte nas:

kako bismo organizovali intenzivni seminar kod Vas!

Nalazimo se:

UA-11635710-6